Eikmaskin AS anerkjenner at næringslivet har et ansvar for å respektere og fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en importør og leverandør av traktorer og landbruksmaskiner, er det viktig å sikre ansvarlig atferd gjennom hele vår verdikjede.

Last ned redegjørelse om åpenhetsloven i PDF-format her

Eikmaskin respekterer internasjonale menneskerettigheter og regler om anstendige arbeidsforhold, slik de blant annet fremgår av United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) og ILO-konvensjonene. Eikmaskin vil etter beste evne sørge for at menneskerettigheter er respektert i alle deler av vår virksomhet så vel som i relasjon til leverandører og samarbeidspartnere.

Vår Human Rights Policy  og vår Supplier Code of Conduct  beskriver hvilke krav vi stiller til oss selv, våre leverandører og forretningspartnere. Eikmaskin gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven for å identifisere, forebygge og redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter og dårlige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i vår leverandørkjede. 

Dersom du har spørsmål til hvordan Eikmaskin håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ta gjerne kontakt med oss på: Info-Eikmaskin@AGCOcorp.com.