Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Eikmaskin er opptatt av disse tingene og gjennomfører kontinuerlig tiltak for å tilfredsstille kravene i loven.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) finner du på Lovdata.