Eiksenteret skal være et miljøvennlig selskap der miljøhensyn og miljøbevissthet er godt innarbeidet i tjenester, produkter og virksomheten. Derfor skal alle Eiksentre bli sertifisert Miljøfyrtårn.

Høye krav

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til våre miljøprestasjoner innen avfallshåndtering, et godt arbeidsmiljø, energireduserende tiltak og miljøfokus ved innkjøp og transport. Eiksenteret ser på Miljøfyrtårnet som et viktig samfunnsengasjement.  Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Gjennom sertifiseringen får vi konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner. Sertifiseringene  gir oss også  gode forutsetninger  for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. 

>> Se rapport for 2022 på Miljøfyrtårn sine sider

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og bedre arbeidsmiljø. Målet er å redusere miljøbelastningen ved å systematisere og effektivisere miljøhensynet i bedriften. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

>> Last ned Miljøfyrtårnrapport for Eikmaskin i PDF-format

Miljøsertifiserte Eiksenter

 • Bjørkelangen
 • Furnes
 • Gran
 • Haugesund
 • Kløfta
 • Mysen
 • Oppdal
 • Porsgrunn
 • Sandefjord
 • Sarpsborg
 • Seljord
 • Stokke
 • Surnadal
 • Voss
 • Ørsta
 • Orkdal
 • Trondheim
 • Støren
 • Rissa
 • Ørland
 • Stjørdal
 • Steinkjer
 • Malmefjorden