Eikmaskin AS er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det innebærer at vi tar et aktivt miljø- og samfunnsansvar, og bidrar til grønn omstilling. Så langt er fem av våre Eiksentere godkjent gjennom ordningen og flere vil følge i løpet av året som kommer.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling. Vi er stolte av å være et Miljøfyrtårn og har nedfelt dette arbeidet i kjedens strategiplan.

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får vi konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Dette er også i tråd med FNs bærekraftsmål.